Vroedvrouw (M/V)

Deelberoepen:

Vroedkundige

Subsector:

Medische zorgverstrekking

Sector:

Medische gezondheidszorg

Je houdt toezicht op het verloop van zwangerschappen door middel van gynaecologisch onderzoek en functionele verkenning. Je begeleidt aanstaande ouders bij de voorbereiding van de geboorte. Je voert normale bevallingen uit en je verzorgt moeders en hun pasgeborenen.
Je zorgt soms ook voor de medische en sociale opvolging, begeleidt zwangere vrouwen psychologisch of geeft informatiesessies over zwangerschap en geboorteregeling.
Soms behoor je tot de staf van een ziekenhuisdienst.

Je werkt in vrij beroep of in dienst van een centrum voor moederschapbescherming of een ziekenhuis. Je hebt een aantal medische bevoegdheden in verband met zwangerschapsbegeleiding en bevalling: je schrijft bepaalde zaken voor, je onderzoekt patiŽnten, je voert bevallingen uit. Je beoordeelt wanneer de tussenkomst van de gynaecoloog vereist is. Je werkt samen met een gynaecoloog, het verzorgend personeel, opvoeders en sociale werkers. Je hebt veel contacten met je klanten en hun familie. Je past de hygiŽne en veiligheidsregels strikt toe. Je draagt chirurgische handschoenen en werkt met steriel materiaal.
Je hebt meestal onregelmatige werkuren. Je staat in een ploegensysteem en je hebt wachtdiensten die tot 24 uur lang kunnen duren.

Een diploma bachelor in de vroedkunde is vereist.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Medische wetenschappen praktisch kennen
 • De medische deontologie naleven
 • ZiekenhuishygiŽne in het algemeen toepassen
 • Gynaecologisch onderzoek uitvoeren
 • Het adequaat en veilig gebruik van de geneesmiddelen kennen
 • Het medisch instrumentarium kennen
 • Basiskennis verpleegkunde en zorgverstrekking
 • Bevallingen begeleiden
 • Medisch materiaal steriliseren
 • Technieken eerste hulp en reanimatie toepassen (EHBO)
 • Zwangerschappen begeleiden

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Informatie geven over geboorteregeling en zwangerschap
 • De thuiszorg, na de bevalling, opvolgen
 • Medische, sociale en psychologische opvolging van de zwangere vrouw thuis
 • Thuisbevallingen begeleiden
 • Verpleegkundige verzorging van de moeder en de baby.
 • Dienst of afdeling beheren
 • Leidinggeven aan een team
  Het betreft het rechtstreeks leidinggeven en meestal meewerkend (vb. ploegbaas)
 • Stagiairs begeleiden

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Ethische regels respecteren
  Maatschappelijke waarden en normen respecteren
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfbeheersing bezitten
  In alle omstandigheden de eigen emoties onder controle houden
 • Empathisch zijn
  Zich kunnen inleven in andermans situatie
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Sociale ingesteldheid
  Spontane interesse vertonen voor mensen

Attesten en diploma's

 • Diploma of attest Vroedvrouw

Arbeidsomstandigheden

 • Verplaatsing naar klanten of werkplaatsen
  De job of functie vereist regelmatig verplaatsingen, bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige naar de zorgvrager thuis, een lifttechnicus naar verschillende locaties voor onderhoud van de installatie enz.
 • Nachtwerk
 • Weekendwerk en op feestdagen
 • Als vrij beroep

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster