Medisch secretaresse (M/V)

Deelberoepen:

Dokterspraktijkassistent
Medical management assistant
Medisch secretaresse (M/V)

Subsector:

Administratieve diensten

Sector:

Administratieve en commerciŽle diensten

Gelijkaardige beroepen:

Tandartsassistent

In een dokterspraktijk, een groepspraktijk of kliniek beantwoord je de telefoon en leg je de afspraken vast voor consultaties en opnames. Je ontvangt de patiŽnten en staat in voor de voorbereiding, samenstelling, bijwerking en klassering van medische dossiers. Je beheerst de medische terminologie zodat je deze kan gebruiken in brieven, rapporten en informatiebrochures.
Soms werk je mee bij het klaarmaken van instrumenten en materiaal voor een geneeskundige behandeling.

Meestal werk je alleen of in een klein team. Je staat voortdurend in contact met de patiŽnten en het medisch team. Je maakt gebruik van een computer en bureau-apparatuur.
Bij het gebruik van bepaalde producten, pas je de vereiste hygiŽnische en veiligheidsregels toe. Je treft de nodige voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de patiŽnten. Je draagt beroepskledij. Je werkuren zijn regelmatig, maar kunnen buiten de kantooruren vallen ('s morgens, 's avonds en op zaterdag).

Een professioneel bachelor diploma in office management, richting medisch management, is meestal vereist. Ook bij de VDAB kan je een opleiding medisch secretariaat volgen.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Een softwarepakket voor tekstverwerking gebruiken
  Opmaken, aanpassen van teksten, documenten, brieven met specifieke software voor tekstverwerking zoals 'Word'.
 • Werken met standaardprogramma's voor PC (Personal Computer)
  Kunnen gebruiken van o.a. tekstverwerker, rekenblad, presentatiepakket
 • Een medisch woordenboek gebruiken
 • Het medisch instrumentarium kennen
 • Agenda beheren (afspraken, reservaties, opdrachten, enz.)
 • Gegevens verzamelen, registreren, klasseren en beheren
 • Vlot telefoneren
 • Vakterminologie correct gebruiken
 • Goede verbale communicatievaardigheid hebben

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Telefoontechnieken beheersen in het Nederlands
  Doorverbinden, alternatieven aanbieden, boodschappen noteren, inlichtingen geven en vragen.
 • De lopende boekhouding klasseren
 • Bezoekers of klanten onthalen
 • Informeren en adviseren
 • Een voorraad beheren van een dienst of een magazijn
 • Postverdeling uitvoeren
 • Kassaverrichtingen uitvoeren
 • Klachten behandelen
 • Logistieke assistentie verlenen bij medische handelingen
 • Medisch materiaal steriliseren
 • Documenten sociale zekerheid gebruiken
 • Het klassement van documenten beheren
 • Aanvullende verzekeringen uitwerken en afsluiten
 • Documenten van mutualiteiten verwerken
 • Mondelinge communicatieve vaardigheden in het Frans vlot hanteren

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Discreet zijn
  Vertrouwelijke informatie ook op die manier behandelen
 • Klantgericht zijn
  Wensen en behoeften van klanten inschatten en er naar handelen
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Ordelijk zijn
  Systematisch opruimen en rangschikken van materiaal en classificeren van informatie.
 • Innoveren
  Inventieve ideeŽn aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Arbeidsomstandigheden

 • Avondwerk
 • Zaterdagwerk

Werkdomeinen en specialisaties

 • Medisch kabinet
 • Medisch verzorgingscentrum

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster
Beroepenfilm van Tandartsassistent