Sociale- en culturele dienstverlening

Kies een beroep

Animator voor ontspanning en vrijetijdsbesteding
Bejaardenanimator,  Kinderanimator,  Polyvalent animator

Animator voor sportactiviteiten
Fitnessbegeleider,  Opleider sport,  Personal trainer,  Redder,  Schoolsportmonitor,  Sportmasseur,  Sportmonitor,  Sporttrainer

Begeleider kinderopvang
Begeleider buitenschoolse kinderopvang,  Begeleider kinderopvang,  Begeleider kinderopvang aan huis

Consulent sociale zaken
Ervaringsdeskundige in de armoede,  Intercultureel medewerker,  Pastoraal medewerker,  Sociaal welzijnswerker,  Straathoekwerker

Maatschappelijk adviseur
Curator,  Maatschappelijk adviseur

Maatschappelijk assistent
Consulent welzijnswerk,  Intercultureel bemiddelaar,  Maatschappelijk assistent,  Sociaal assistent in een strafinrichting,  Vormingswerker emancipatie,  Vormingswerker gezinsplanning

Monitor/begeleider in de sociale economie
Monitor/begeleider in de lokale diensteneconomie,  Monitor/begeleider in een beschutte werkplaats,  Monitor/begeleider in een sociale werkplaats

Opvoeder
Begeleider in het algemeen welzijnswerk,  Opvoeder,  Opvoeder in de bijzondere jeugdzorg,  Opvoeder in de gehandicaptenzorg

Professioneel sportbeoefenaar
Professioneel sportbeoefenaar

Uitbater van een zaak voor sport of vrije tijd
Uitbater van een dancing,  Uitbater van een fitnesszaak,  Uitbater van sportinfrastructuur

Vormingswerker voor culturele activiteiten en technieken
Cultureel vormingswerker,  Educatief vormingswerker,  Vormingswerker migranten