Hotelreceptionist

Deelberoepen:

Hotelreceptionist
Onthaalbediende hotel

Subsector:

Hotel

Sector:

Horeca, grootkeuken, catering

Gelijkaardige beroepen:

Hallmedewerker
HotelconciŽrge

Niet te verwarren met:

Magazijnarbeider
Bediende onthaal en communicatie

Je staat in voor het onthaal van de klanten tijdens hun verblijf, vanaf hun aankomst tot hun vertrek. Je vervult de nodige formaliteiten.
Je verstrekt informatie. Je beantwoordt telefoongesprekken en de hotelcorrespondentie m.b.t. inlichtingen over de kamers, reservaties, tarieven, aanverwante diensten, enz. Je verzekert het receptiesecretariaat. Je staat in voor de planning van de reservaties, de bezetting van de kamers, de dagelijkse boekhouding, de facturatie van de prestaties, de inning van de rekeningen en de controle van de uitgestelde betalingen. Je staat ook gedeeltelijk in voor de verkoop van de diensten van het hotel. Soms leid je een team.

Je werkt aan de receptie van een hotel of een andere instelling die logies aanbiedt. Je doet meestal rechtstaand werk. Je hebt veel contact met klanten. Je werkt in een ploegenstelsel, ook op zon- en feestdagen. Je werkuren wisselen van dag tot dag, met of zonder onderbreking. Drukke en kalmere periodes wisselen af.
Seizoenscontracten komen in bepaalde streken veel voor. Je loon omvat soms voordelen in natura, zoals maaltijden of logies. Je draagt verplichte werkkledij of een uniform.

Voor kleine hotels worden geen specifieke diploma's of ervaring gevraagd. Het hotel voorziet in een praktische opleiding.
Voor grote of luxehotels wordt vaak een professioneel bachelor diploma, bij voorkeur met specialisatie toerisme en hotel gevraagd. Talenkennis is van groot belang.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • De gewoontes van de verschillende types van klanten herkennen en tegemoetkomen
 • Met PC en basis windowsapplicaties werken
 • Toeristische informatie verzamelen via verschillende kanalen
 • Diensten (zoals reservaties, reizen, enz.) verkopen
 • Vlot telefoneren
 • Algemene kennis van vreemde talen bezitten (Frans, Engels, Duits)
 • Verschillende informatiebronnen gebruiken
  Gericht raadplegen van alle beschikbare informatiebronnen zoals handleidingen, literatuur, databanken, internet sites, ...

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Bijhouden van de dagelijkse boekhouding, de kas en de statistieken hierover
 • De staat van residenties controleren (kamers, caravans, bungalows)
 • Huisvesten van de klanten (camping, motel, ...)
  Ervoor zorgen dat de klant in de lokatie ondergebracht wordt en kan beschikken over de nodige voorzieningen
 • Rekeningen innen en uitgestelde betalingen controleren
 • Reservaties en kamerbezetting plannen
 • Reservaties boeken, planning bijhouden, inlichtingen verschaffen
 • Werkinstructies geven aan medewerkers

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Betrouwbaar zijn
  Integer, zorgvuldig, objectief, correct zijn
 • Integer zijn
  Op een eerlijke en verantwoorde manier handelen.
 • Luisterbereid zijn
  Aandacht schenken aan de boodschappen van andere mensen
 • Imagobewustzijn bezitten
  Impact van eigen gedrag en voorkomen kunnen inschatten.
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Klantgericht zijn
  Wensen en behoeften van klanten inschatten en er naar handelen
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Analytisch denken
  Een probleem in zijn verschillende elementen bekijken
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Aandachtig zijn
  Met volgehouden aandacht iets uitvoeren.
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Persoonskenmerken

 • Een auditief geheugen hebben
  Het onthouden van uitgesproken teksten en geluiden bij een gebeurtenis
 • Een visueel geheugen hebben
  Het onthouden van beelden bij een gebeurtenis

Arbeidsomstandigheden

 • Uniform dragen
  Een speciaal uniform, zoals dat van een piloot, verple(e)g(st)er, politieagent, kelner of militair personeel
 • Dagwerk
 • Nachtwerk
 • Tweeploegenstelsel

Werkdomeinen en specialisaties

 • Groot hotel
 • Klein hotel (+/- 30 kamers)

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster
Beroepenfilm van Hotelreceptionist