Arbeider in de land- en tuinbouw

Deelberoepen:

Fruitplukker hardfruit
Fruitplukker zachtfruit
Fruitsorteerder
Loonwerker in de landbouw
Loonwerker in de tuinbouw

Subsector:

Land- en tuinbouwproductie

Sector:

Land- en tuinbouw, visvangst, zee- en binnenvaart

Gelijkaardige beroepen:

Groentekweker en tuinbouwer
Boomkweker en fruitteler
Landbouwer op een gemengd landbouwbedrijf

Je voert eenvoudige opdrachten uit in de landbouw, in de diverse productiestadia zoals de grond bewerken, planten en oogsten. Je gebruikt daarbij soms mechanische hulpmiddelen. Jaarlijks komen deze opdrachten terug volgens het ritme van de seizoenen.

Je doet meestal herhalende seizoensgebonden handenarbeid, gedurende beperkte periodes van enkele weken. De opdrachten worden op de werkvloer gedemonstreerd en mondeling uitgelegd. Je bent handig. Je hebt een groot uithoudingsvermogen. Je kan kracht zetten en je hebt een goed gezichtsvermogen. Je werkt meestal van 's morgens vroeg en soms in een ploegenstelsel. Vaak werk je samen met tientallen collega's.

Er zijn geen opleiding- of diplomavereisten Ervaring is wel een troef.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • De bodem voorbereiden voor het zaaien of beplanten
  o.a. nivelleren, ploegen
 • Oogsttechnieken toepassen
  O.a. plukken, maaien, snijden, Ņ

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Beschermde kweekruimten (tunnels, netten, serres) inrichten
 • Grasmaaitechnieken toepassen
 • Hout kappen, verhakselen
 • Oogsten (snijden, plukken)
 • Technieken voor de groenteteelt toepassen
 • Technieken voor plantenvermeerdering toepassen
  O.a. zaaien, scheuten, loten, enten, in vitro, clonen
 • Verschillende soorten snoei toepassen en kennen
  Siersnoeien, takken verwijderen
 • Zaaien en aanplanten
 • De heftruck besturen en bedienen
 • Een tractor met aangekoppelde machines besturen
 • Sorteer- en verpakkingsmachines bedienen

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Kwaliteitsbewust zijn
  In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen
 • Milieubewust zijn
  Rekening houden met milieubelastende effecten en toepassen van milieubeschermende maatregelen.
 • Resultaatgerichtheid nastreven
  Een vooropgesteld resultaat trachten te bereiken met in achtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden.
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Persoonskenmerken

 • Fijne manipulatieve vaardigheden hebben (handigheid)
  Vaardigheden die verband houden met het hanteren van voorwerpen
 • Goed gezichtsvermogen hebben
  Zowel dichtbij als veraf
 • Fysieke kracht kunnen gebruiken
  Vaardigheden die verband houden met het vermogen om kracht uit te oefenen
 • Over een goed uithoudingsvermogen beschikken
  Het vermogen om fysieke inspanningen te doen zonder buiten adem te raken

Arbeidsomstandigheden

 • Werken op locatie
  Het betreft hier verplaatsingen naar steeds wisselende werven of werkplaatsen
 • Fysiek belastende arbeid verrichten
  Het regelmatig verplaatsen van lasten
 • Herhaalde bewegingen maken
  Met het maken van herhaalde bewegingen
 • Werken in ongemakkelijke houdingen
  Knielend, zich bukkend, gehurkt of kruipend
 • Hoog werkritme
  Het de uitvoering van het werk vereist een doorgedreven hoog ritme
 • Werken in een vochtige omgeving
 • Werken in kelders
 • Werken in koelkamers
 • Werken in open lucht
  Buiten, blootgesteld aan alle weersomstandigheden
 • Werken in serres
 • Seizoenarbeid

Werkdomeinen en specialisaties

 • Aardbeienteelt
 • Boomkwekerij
 • Hardfruit
 • Paddestoelen
 • Zachtfruit
 • Landbouwbedrijf
 • Tuinbouwbedrijf

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster