Commercieel bediende

Deelberoepen:

Commercieel bediende

Subsector:

CommerciŽle bedienden

Sector:

Distributie en verkoop

Je staat in voor de verkoopsondersteuning. Je behandelt bestellingen en volgt ze op. Je zorgt voor de logistiek. Je onderhandelt met leveranciers. Je controleert of de verkoopsvoorwaarden gerespecteerd worden en je onderneemt de nodige acties. Je behandelt klachten.

Je werkt in de 'backoffice'. Je arbeidsomstandigheden wisselen naargelang de sector. Je werkt meestal in een team met de verkopers of de vertegenwoordigers. Je hebt vaak telefonisch contact met klanten. Je bent klantgericht, diplomatisch en imagobewust. Je spreekt vlot en duidelijk. Je beschikt over de nodige productkennis. In sommige sectoren sta je in een tweeploegenstelsel of doe je ook weekendwerk.

Minimaal wordt een diploma derde graad secundair onderwijs gevraagd. Afhankelijk van de sector is soms meertaligheid vereist.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • CommerciŽle documenten opmaken en controleren
  Prijsaanvraag, offerte, bestelbon, orderbevestiging, leveringsbon, factuur, creditnota,
 • Lange termijn relaties uitbouwen met klanten door klant- en service gericht gedrag
 • Omgaan met moeilijke klanten
  Omgaan met onaangename, kwade of onbeleefde individuen als onderdeel van zijn job
 • Productkennis van waren of diensten verwerven en aanwenden
 • Gegevensbanken beheren
 • Vakterminologie correct gebruiken
 • Elektronische post (e-mail) vlot hanteren
  Post die via elektronische weg wordt verzonden
 • Algemene kennis van vreemde talen bezitten (Frans, Engels, Duits)
 • CommerciŽle gesprekken voeren
 • Werken met standaardprogramma's voor PC (Personal Computer)
  Kunnen gebruiken van o.a. tekstverwerker, rekenblad, presentatiepakket

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Het debiteurenbeheer uitvoeren (opvolgen van de betaling van klanten)
  Opvolgen van betalingen van de producten binnen de afgesproken termijn. Acties ondernemen tegen slechte betalers.
 • Dienst na verkoop verzorgen en klachten behandelen
 • Geven van klantenadvies en advies bij verkoop

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Diplomatisch zijn
  Opvattingen, waarden en normen van anderen niet in die mate te beÔnvloeden dat er conflicten ontstaan
 • Imagobewustzijn bezitten
  Impact van eigen gedrag en voorkomen kunnen inschatten.
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfvertrouwen bezitten
  Realistisch steunen op eigen kunnen om de juiste acties te nemen; ook al is er weerstand of tegenkanting. In staat zijn een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen.
 • Klantgericht zijn
  Wensen en behoeften van klanten inschatten en er naar handelen
 • Leergierig zijn
  Actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden

Attesten en diploma's

 • Ervaringsbewijs van administratief commercieel medewerker binnendienst (m/v)

Persoonskenmerken

 • Over gehoor- en spraakvaardigheden beschikken
  Het vermogen om duidelijk te spreken zodat het verstaanbaar is voor een toehoorder.

Werkdomeinen en specialisaties

 • Diensten
 • Consumptiegoederen
 • IndustriŽle goederen

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster
Beroepenfilm van Commercieel bediende