Vliegtuigtechnicus

Deelberoepen:

Luchtvaartkundig afsteller
Mecanicien voor luchtvaartmotoren
Mechanicien voor technische vliegtuigcontrole
Vliegtuigbouwkundige

Subsector:

Herstellers en onderhoudstechniekers

Sector:

Metaal, mechanica, elektriciteit en elektronica

Gelijkaardige beroepen:

Werktuigkundige in de scheepvaart
Onderhoudselektronicus voor boordapparatuur

Je voert alle of een deel van de onderhoudswerken uit aan cabines, motoren, reactoren en de bijbehorende uitrustingen of systemen, op diverse terreinen zoals: de hydraulische en pneumatische delen, elektromechanische systemen, gasturbine motoren en elektronische systemen. Je werkt volgens de geldende reglementering en procedures van het luchtvaartwezen. Je controleert en stelt af. Je beslist om het toestel al dan niet luchtwaardig te verklaren.

Je werkt alleen of in een ploeg. Je werkt buiten op een piste of binnen in een atelier. Op de piste werk je in weer en wind. Het werkritme kan hoog liggen. In een atelier werk je in een ploeg en heb je doorgaans regelmatige werkuren, maar met een wachtdienst. Soms maak je verplaatsingen. Soms werk je met gevaarlijke producten. Je werkt nauwkeurig en kwaliteitsbewust. Soms werk je op een militaire basis. Je past altijd de geldende reglementering en procedures van het luchtvaartwezen strikt toe.

Minimaal zijn ofwel een diploma derde graad secundair onderwijs, richting vliegtuigtechnieken, mechanica, elektromechanica, elektriciteit of elektronica ofwel een militair brevet vereist.
De luchtvaartmaatschappijen voorzien in een lange en systematische stage op de werkvloer en in permanente opleidingen. Elke bevoegdheid tot het verrichten van een bepaald type van onderhoudstaak is gebonden aan het bezit van de juiste licentie en dus aan zeer strikte opleidingsvoorwaarden, bestaande uit theoretische examens, praktijk en stages.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Gasturbinemotoren inspecteren en herstellen
 • VliegtuigaŽrodynamica, constructie en systemen, kennen en toepassen
  Airconditioning, cabinedruk, veiligheids- en waarschuwingsmiddelen, brandstofsystemen, zuurstofsystemen, water- en afvalsystemen, ...
 • Gebruik maken van referentietabellen (normen, toleranties, ruwheden, standaardstukken)
 • Meten en controleren met de gangbare meetgereedschappen
  Gebruiken van schuifpasser, meter, micrometer
 • Milieuvoorschriften toepassen
 • Interpreteren en begrijpen van instructies en werkschema's
 • Veiligheidsregels toepassen
  Instaan voor zijn eigen veiligheid en er zorg voor dragen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.
 • Technisch Engels gebruiken

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Onderhouden van de elektrische uitrusting en distributiesystemen van een vliegtuig
 • Controleren op de proefbank
 • Hydraulische systemen onderhouden
  Onderhoud van hydraulische systemen
 • Machines en motoren, onderdelen en uitrusting afstellen
 • Pneumatische systemen toepassen
 • Wijzigingen aanbrengen aan vliegtuigen en motoren
 • AnomalieŽn en pannes opsporen en bepalen hoe de herstelling dient te gebeuren
 • Klein onderhoud van mechanische motoren uitvoeren
  o.a. smeren, reinigen, afregelen, olie verversen

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Verantwoordelijkheidszin bezitten
  Het belang van het eigen handelen onderkennen en plichtsbewust handelen
 • Problemen onderkennen en oplossen
  Een probleem kunnen situeren en een oplossing aanreiken.
 • Kwaliteitsbewust zijn
  In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen
 • Nauwkeurig werken
  Taken nauwgezet , precies afwerken
 • Veilig werken
  Gevaarlijke situaties en risico's vermijden, zowel voor zichzelf als voor anderen
 • Controleren
  Controleren of opdrachten en afspraken worden opgevolgd.
 • Innoveren
  Inventieve ideeŽn aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Persoonskenmerken

 • Technische gerichtheid en interesse
 • Fijne manipulatieve vaardigheden hebben (handigheid)
  Vaardigheden die verband houden met het hanteren van voorwerpen
 • Goed gezichtsvermogen hebben
  Zowel dichtbij als veraf

Arbeidsomstandigheden

 • Handenarbeid verrichten
  Gebruik van de handen om materialen, voorwerpen, instrumenten of gereedschappen te hanteren of te bedienen.
 • Drieploegenstelsel
 • Tweeploegenstelsel
 • Wachtdienst
 • In het atelier
 • Vliegtuigloods

Werkdomeinen en specialisaties

 • Gevechtsvliegtuigen, bewakingsvliegtuigen, ...
 • Transportvliegtuigen voor passagiers of vrachtvervoer
 • Sportvliegtuigen
 • Helikopter

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster