Logistiek assistent

Deelberoepen:

Logistiek assistent in een ziekenhuis
Logistieke hulp in een rusthuis

Subsector:

Paramedische beroepen

Sector:

Paramedische gezondheidszorg

Je staat verpleegkundigen en verzorgenden bij met ondersteunende taken zoals: maaltijden voorbereiden, maaltijden bedienen, afruimen en afwassen, verplaatsen van zorgvragers, bedden opmaken, kamers en dienstlokalen onderhouden en in orde brengen, materialen en documenten verplaatsen, eenvoudige administratieve taken en verzekeren van de telefoonpermanentie op de ziekenhuisafdeling .
Je verleent geen directe zorg aan de zorgvrager.

Je werkt in een ziekenhuis of zorgverlenende instelling, in samenwerking met en onder toezicht van het verzorgend personeel.
Je werkt op een centrale dienst (vb. maaltijdbereiding, centrale linnenkamer) of op een verpleegeenheid of leefeenheid.
Je doet meestal rechtstaand werk. Vaak til of steun je de zorgvrager, eventueel samen met een verzorgende of een verpleegkundige. Tillen doe je volgens de gepaste technieken.
Je helpt graag anderen. Je bent goed in menselijk contact. Je werkt hygiŽnisch.
Meestal werk je in een ploegensysteem, met eventueel weekenddiensten. Je werkt meestal ook deeltijds, soms voltijds.

Een attest na een opleiding logistiek assistent, aangeboden door diverse vzw 's in samenwerking met de VDAB, of een getuigschrift deeltijds beroepssecundair onderwijs, logistieke hulp in verzorgingsinstellingen, is vereist.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • De vaat doen
 • Omgaan met specifieke cliŽnten
  o.a. bejaarden, zieken, personen met een handicap
 • Elementaire regels van gezonde voeding toepassen
 • HygiŽnevoorschriften in het algemeen opvolgen
 • Reinigen en/of ontsmetten van materialen
 • Binnenkomende en interne post sorteren en verdelen
 • Een voorraad beheren van een dienst of een magazijn
 • Wegbrengen en afhalen van materialen en documenten
 • Bedden opmaken
 • Maaltijden en dranken bedelen
 • De werkplek organiseren en onderhouden
  Het uitvoeren van een routine-onderhoud en het bepalen wanneer en welke soort onderhoud nodig is
 • Hulpmiddelen voor zorgvragers met mobiliteitsproblemen gebruiken
  Hulpmiddelen zoals rolstoelen, hulpmiddelen bij het gaan ...
 • Technieken eerste hulp en reanimatie toepassen (EHBO)
 • Verplaatsen van zorgvragers
  Aangepaste technieken toepassen om rugklachten te voorkomen bij het verplaatsen van personen (kinderen, zieken, bejaarden). Verplaatsingen in en uit het bed, naar stoel of zetel, steunen bij het wandelen. Toepassen van hef- en tiltechnieken voor personen.
 • Tafels dekken en afruimen
 • Vlot telefoneren
 • Elementaire termen van de gezondheidszorg gebruiken
 • Interne rapportering (resultaten, processen, stand van zaken)
 • Wijzigingen in de situatie van de zorgvrager signaleren (bv. eetlust, onrust, ...)
 • Menukaarten invullen
 • Basiskennis inzake bescherming, preventie en infectiegevaar
 • De werkorganisatie kennen van de afdeling en de instelling
 • De technieken kennen van reiniging en ontsmetten van kamers, lokalen en materialen

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Algemene vrijetijdsactiviteiten animeren
 • Medisch materiaal steriliseren

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Dienstverlenend zijn
  anderen graag verder helpen
 • Discipline bezitten
  Zich strikt aan regels en procedures houden
 • Discreet zijn
  Vertrouwelijke informatie ook op die manier behandelen
 • Emotionele afstand nemen
  Gevoelens goed van zich kunnen afzetten
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfbeheersing bezitten
  In alle omstandigheden de eigen emoties onder controle houden
 • Contactvaardig zijn
  In staat zijn om contact te leggen en te onderhouden,
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • HygiŽnisch zijn
  Voorschriften i.v.m. hygiŽne respecteren
 • Kwaliteitsbewust zijn
  In staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of een dienst moet voldoen
 • Milieubewust zijn
  Rekening houden met milieubelastende effecten en toepassen van milieubeschermende maatregelen.
 • Veilig werken
  Gevaarlijke situaties en risico's vermijden, zowel voor zichzelf als voor anderen
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Attesten en diploma's

 • Attest logistieke hulp
 • VDAB-attest "logistiek assistent"
 • Studiegetuigschrift logistiek assistent in de verzorgingsinstellingen

Persoonskenmerken

 • Over een goede lichamelijke conditie beschikken
  goede algemene lichamelijke conditie

Arbeidsomstandigheden

 • Lopend werk
  Stappend of lopend
 • Risico op besmetting of infectie
  Ziektes/infecties (vb. verzorging van patiŽnten, in sommige gevallen werken in een laboratorium, sanitaire controle, enz.)
 • Dagwerk
 • Deeltijds werk
 • Drieploegenstelsel
 • Tweeploegenstelsel
 • Weekendwerk

Werkdomeinen en specialisaties

 • Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
 • Rust- en verzorgingstehuis (RVT)
 • Rusthuis voor bejaarden (ROB)
 • Zorgverstrekkende of verplegende instelling

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster
Beroepenfilm van Logistiek medewerker