Leerkracht secundair onderwijs

Deelberoepen:

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
Leerkracht secundair onderwijs derde en vierde graad BSO
Leerkracht secundair onderwijs derde graad
Leerkracht secundair onderwijs eerste graad
Leerkracht secundair onderwijs tweede graad
Leerkracht secundair onderwijs tweede graad BSO

Subsector:

Onderwijs

Sector:

Onderwijs en opleiding

Gelijkaardige beroepen:

Instructeur, lesgever
Leerkracht secundair onderwijs derde en vierde graad (BSO)

Niet te verwarren met:

Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs
Docent hoger en universitair onderwijs

Je geeft les aan leerlingen in een of meerdere vakken in een school voor secundair onderwijs. Je lesbevoegdheid kan betrekking hebben op de eerste, de tweede, de derde en/of de vierde graad van het secundair onderwijs.
Je bereidt de toegewezen les- en schoolopdracht voor, voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij, in overeenstemming met de leerplannen en het pedagogisch project van de school.
Je belangrijkste taken zijn: lesvoorbereidingen maken, lesgeven, (huis)taken verbeteren, examens opstellen en verbeteren . Je neemt ook deel aan pedagogische studiedagen, klassenraden en infosessies voor de ouders.
Soms ben je gespecialiseerd in het werken met speciale doelgroepen, zoals personen met een handicap, kinderen met leermoeilijkheden of volwassenen.

Je werkt in een college, een atheneum, een lyceum of een technische school, gedurende het schooljaar van september tot en met juni, overdag of 's avonds. Je werkomstandigheden variŽren naar gelang van de instelling en de onderwezen discipline. Een voltijdse lesopdracht omvat 21 lesuren, die soms over verschillende instellingen verspreid zijn.

Naargelang de afdeling, eerste graad, tweede graad, derde of vierde graad secundair onderwijs, zijn verschillende bekwaamheidsbewijzen nodig. Het bekwaamheidsbewijs bestaat uit verschillende elementen: het diploma, op niveau bachelor of master, het bewijs van pedagogische bekwaamheid, nuttige ervaring (voor sommige, vooral praktijkvakken, kan een lager diploma gecombineerd met ervaring volstaan).

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Ontwikkelingspsychologie kennen
 • Toegepaste pedagogie kennen
  Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksmethodes bij het leren en aanleren
 • Begeleiden van een leerproces
  Doelen, leermiddelen, activiteiten en manieren van evalueren kiezen en omzetten in een kindaangepast aanbod
 • Diverse didactische materialen passend gebruiken.
 • Les geven (kennisoverdracht) en methodes aanleren om kennis te verwerven
 • Lesprogramma's opstellen
 • OfficiŽle leerplannen kennen
 • Omgaan met probleemgedrag bij kinderen/jongeren
 • Praktische vaardigheden aanleren aan iemand
 • Tests/examens opstellen
 • Vertrouwd zijn met toepassingen informatica en geluids- en beeldmedia
  aspecten van communicatie en informatie
 • Schriftelijke rapporten en verslagen opstellen
  Geschreven verslagen
 • Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands vlot hanteren
 • Goede verbale communicatievaardigheid hebben
 • Verschillende informatiebronnen gebruiken
  Gericht raadplegen van alle beschikbare informatiebronnen zoals handleidingen, literatuur, databanken, internet sites, ...

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • De leerlingenadministratie verzorgen
  Noteren en opvolgen van afwezigheden van leerlingen, rapporten uitschrijven, klassen samenstellen, Ņ

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Eigen werkwijze evalueren
  Handelwijze bijsturen vanuit reflectie
 • Luisterbereid zijn
  Aandacht schenken aan de boodschappen van andere mensen
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfstandig werken
  Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Zelfvertrouwen bezitten
  Realistisch steunen op eigen kunnen om de juiste acties te nemen; ook al is er weerstand of tegenkanting. In staat zijn een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen.
 • Contactvaardig zijn
  In staat zijn om contact te leggen en te onderhouden,
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Sociale ingesteldheid
  Spontane interesse vertonen voor mensen
 • Didactische vaardigheid
  Informatie en vaardigheden op een heldere wijze overbrengen met het gepast gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen zodanig dat de toehoorder op een efficiŽnte wijze begeleid wordt bij het leren kennen en kunnen.
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Innoveren
  Inventieve ideeŽn aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze
 • Persoonsgerichte aandacht tonen
  Ik weet goed om te gaan met verschillen tussen mensen en groepen.
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Attesten en diploma's

 • Bekwaamheidsbewijs secundair onderwijs

Persoonskenmerken

 • Geduldig zijn

Arbeidsomstandigheden

 • Avondwerk
 • Dagwerk
 • Zaterdagwerk

Werkdomeinen en specialisaties

 • Jongeren met een leercontract
 • Volwassenen
 • ASV - OV2
  Algemene en sociale vorming voor het buitengewoon onderwijs - opleidingsvorm 2 (sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking)
 • ASV (Algemeen Sociale Vorming)
 • Lesgeven in de derde graad (ASO - TSO - KSO)
 • Lesgeven in de tweede graad (ASO- TSO - KSO)
 • Lesgeven in derde en vierde graad (BSO)
 • Lesgeven in eerste graad
 • Lesgeven in het buitengewoon secundair onderwijs
 • Lesgeven in het onderwijs voor sociale promotie
  Betreft volwassenenonderwijs, vooral s'avonds of zaterdags
 • Lesgeven in tweede graad (BSO)
 • Godsdienst - katholieke
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - protestantse
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - anglicaanse
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - islamitische
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - israŽlische
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - orthodoxe
  Godsdienst en zedenleer
 • AV Lichamelijke opvoeding
  Algemene vakken
 • AV Niet-confessionele zedenleer
  Algemene vakken
 • AV Aardrijkskunde
  Algemene vakken
 • AV Antieke cultuur
  Algemene vakken
 • AV Artistieke opvoeding
  Algemene vakken
 • AV Biochemie
  Algemene vakken
 • AV Biologie
  Algemene vakken
 • AV Chemie
  Algemene vakken
 • AV Cultuurbeschouwing
  Algemene vakken
 • AV Cultuurwetenschappen
  Algemene vakken
 • AV Duits
  Algemene vakken
 • AV Ecologie
  Algemene vakken
 • AV Economie
  Algemene vakken
 • AV Eigen cultuur en religie
  Algemene vakken
 • AV Engels
  Algemene vakken
 • AV Esthetica
  Algemene vakken
 • AV Frans
  Algemene vakken
 • AV Fysica
  Algemene vakken
 • AV Gedragswetenschappen
  Algemene vakken
 • AV Geschiedenis
  Algemene vakken
 • AV Grieks
  Algemene vakken
 • AV Informatica
  Algemene vakken
 • AV Italiaans
  Algemene vakken
 • AV Klassieke studiŽn
  Algemene vakken
 • AV Kunstgeschiedenis
  Algemene vakken
 • AV Latijn
  Algemene vakken
 • AV Media
  Algemene vakken
 • AV Muzikale opvoeding
  Algemene vakken
 • AV Natuurwetenschappen
  Algemene vakken
 • AV Nederlands
  Algemene vakken
 • AV Pedagogie
  Algemene vakken
 • AV Plastische opvoeding
  Algemene vakken
 • AV Project algemene vakken
  Algemene vakken
 • AV Psychologie
  Algemene vakken
 • AV Russisch
  Algemene vakken
 • AV Socio-economische initiatie
  Algemene vakken
 • AV Sociologie
  Algemene vakken
 • AV Spaans
  Algemene vakken
 • AV Sport
  Algemene vakken
 • AV Technisch-wetenschappelijke vorming
  Algemene vakken
 • AV Wetenschappelijk tekenen
  Algemene vakken
 • AV Wetenschappelijk werk
  Algemene vakken
 • AV Wetenschappelijke literatuur
  Algemene vakken
 • AV Wijsgerige stromingen
  Algemene vakken
 • AV Wiskunde
  Algemene vakken
 • KV Algemene muziekleer
  Kunstvakken
 • KV Algemene verbale vorming
  Kunstvakken
 • KV Architecturale vorming
  Kunstvakken
 • KV Architectuur tekenen
  Kunstvakken
 • KV Audiovisuele vorming
  Kunstvakken
 • KV Beeld en klank
  Kunstvakken
 • KV Beeld- en mediacultuur
  Kunstvakken
 • KV Beeldende kunsten
  Kunstvakken
 • KV Beeldende vorming
  Kunstvakken
 • KV Beeldende vorming - toegepaste -
  Kunstvakken
 • KV Binnenhuiskunst
  Kunstvakken
 • KV Bouwkunst
  Kunstvakken
 • KV Creatief musiceren
  Kunstvakken
 • KV Fotografie
  Kunstvakken
 • KV Gregoriaanse zang
  Kunstvakken
 • KV Hedendaagse dans
  Kunstvakken
 • KV IndustriŽle kunst
  Kunstvakken
 • KV Instrument accordeon
  Kunstvakken
 • KV Instrument althoorn
  Kunstvakken
 • KV Instrument altviool
  Kunstvakken
 • KV Instrument bariton
  Kunstvakken
 • KV Instrument blokfluit
  Kunstvakken
 • KV Instrument bugel
  Kunstvakken
 • KV Instrument cello
  Kunstvakken
 • KV Instrument contrabas
  Kunstvakken
 • KV Instrument cornet
  Kunstvakken
 • KV Instrument dwarsfluit
  Kunstvakken
 • KV Instrument Engelse hoorn
  Kunstvakken
 • KV Instrument fagot
  Kunstvakken
 • KV Instrument gamba
  Kunstvakken
 • KV Instrument gitaar
  Kunstvakken
 • KV Instrument harp
  Kunstvakken
 • KV Instrument hobo
  Kunstvakken
 • KV Instrument hoorn
  Kunstvakken
 • KV Instrument klarinet
  Kunstvakken
 • KV Instrument klavecimbel
  Kunstvakken
 • KV Instrument luit
  Kunstvakken
 • KV Instrument mandoline
  Kunstvakken
 • KV Instrument orgel
  Kunstvakken
 • KV Instrument piano
  Kunstvakken
 • KV Instrument saxofoon
  Kunstvakken
 • KV Instrument slagwerk
  Kunstvakken
 • KV Instrument traverso
  Kunstvakken
 • KV Instrument trombone
  Kunstvakken
 • KV Instrument trompet
  Kunstvakken
 • KV Instrument tuba
  Kunstvakken
 • KV Instrument viool
  Kunstvakken
 • KV Instrumentale kamermuziek
  Kunstvakken
 • KV Klassiek ballet
  Kunstvakken
 • KV Klassieke dans
  Kunstvakken
 • KV Koorzang
  Kunstvakken
 • KV Kunstambachten
  Kunstvakken
 • KV Kunstinitiatie
  Kunstvakken
 • KV Lyrische kunst
  Kunstvakken
 • KV Muziekesthetica
  Kunstvakken
 • KV Muziektheorie
  Kunstvakken
 • KV Plastische kunsten
  Kunstvakken
 • KV Praktische harmonie
  Kunstvakken
 • KV Samenspel
  Kunstvakken
 • KV Samenspel blaasinstrumenten
  Kunstvakken
 • KV Toneel
  Kunstvakken
 • KV Vocale kamermuziek
  Kunstvakken
 • KV Voordracht en welsprekendheid
  Kunstvakken
 • KV Vrije beeldende vorming
  Kunstvakken
 • KV Waarnemingstekenen
  Kunstvakken
 • KV Zang
  Kunstvakken
 • PV Algemene verbale vorming
  Praktische vakken
 • PV Architecturale vorming
  Praktische vakken
 • PV Architectuur tekenen
  Praktische vakken
 • PV Beeldende vorming
  Praktische vakken
 • PV Bouwkunst
  Praktische vakken
 • PV Fotografie
  Praktische vakken
 • PV Hedendaagse dans
  Praktische vakken
 • PV Instrument accordeon
  Praktische vakken
 • PV Instrument althoorn
  Praktische vakken
 • PV Instrument altviool
  Praktische vakken
 • PV Instrument bariton
  Praktische vakken
 • PV Instrument blokfluit
  Praktische vakken
 • PV Instrument bugel
  Praktische vakken
 • PV Instrument cello
  Praktische vakken
 • PV Instrument contrabas
  Praktische vakken
 • PV Instrument cornet
  Praktische vakken
 • PV Instrument dwarsfluit
  Praktische vakken
 • PV Instrument harp
  Praktische vakken
 • PV Instrument hobo
  Praktische vakken
 • PV Instrument luit
  Praktische vakken
 • PV Instrument mandoline
  Praktische vakken
 • PV Instrument piano
  Praktische vakken
 • PV Instrument saxofoon
  Praktische vakken
 • PV Instrument slagwerk
  Praktische vakken
 • PV Instrument trombone
  Praktische vakken
 • PV Instrument tuba
  Praktische vakken
 • PV Instrument viool
  Praktische vakken
 • PV Klassiek ballet
  Praktische vakken
 • PV Klassieke dans
  Praktische vakken
 • PV Lyrische kunst
  Praktische vakken
 • PV Toneel
  Praktische vakken
 • PV Vocale kamermuziek
  Praktische vakken
 • PV Algemene muziekleer
  Praktische vakken
 • PV Audiovisuele vorming
  Praktische vakken
 • PV Beeld en klank
  Praktische vakken
 • PV Beeld- en mediacultuur
  Praktische vakken
 • PV Beeldende kunsten
  Praktische vakken
 • PV Beeldende vorming - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Binnenhuiskunst
  Praktische vakken
 • PV Creatief musiceren
  Praktische vakken
 • PV Gregoriaanse zang
  Praktische vakken
 • PV IndustriŽle kunst
  Praktische vakken
 • PV Instrument Engelse hoorn
  Praktische vakken
 • PV Instrument fagot
  Praktische vakken
 • PV Instrument gamba
  Praktische vakken
 • PV Instrument gitaar
  Praktische vakken
 • PV Instrument hoorn
  Praktische vakken
 • PV Instrument klarinet
  Praktische vakken
 • PV Instrument klavecimbel
  Praktische vakken
 • PV Instrument orgel
  Praktische vakken
 • PV Instrument traverso
  Praktische vakken
 • PV Instrument trompet
  Praktische vakken
 • PV Instrumentale kamermuziek
  Praktische vakken
 • PV Koorzang
  Praktische vakken
 • PV Kunstambachten
  Praktische vakken
 • PV Kunstinitiatie
  Praktische vakken
 • PV Muziekesthetica
  Praktische vakken
 • PV Muziektheorie
  Praktische vakken
 • PV Plastische en decoratieve technieken
  Praktische vakken
 • PV Plastische kunsten
  Praktische vakken
 • PV Praktische harmonie
  Praktische vakken
 • PV Samenspel
  Praktische vakken
 • PV Samenspel blaasinstrumenten
  Praktische vakken
 • PV Voordracht en welsprekendheid
  Praktische vakken
 • PV Vrije beeldende vorming
  Praktische vakken
 • PV Waarnemingstekenen
  Praktische vakken
 • PV Zang
  Praktische vakken
 • PV Agrarische technieken
  Praktische vakken
 • PV Algemene verpleegkunde
  Praktische vakken
 • PV Apotheek
  Praktische vakken
 • PV Autorijtechnieken
  Praktische vakken
 • PV Autotechniek
  Praktische vakken
 • PV Bakkerij
  Praktische vakken
 • PV Biochemie - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Bio-estetiek
  Praktische vakken
 • PV Biologie - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Boekhouding
  Praktische vakken
 • PV Bouw
  Praktische vakken
 • PV Carrosserie
  Praktische vakken
 • PV Centrale verwarming
  Praktische vakken
 • PV Chemie - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Dactylografie
  Praktische vakken
 • PV Dameskappen
  Praktische vakken
 • PV Diamant
  Praktische vakken
 • PV Ecologie - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Economie - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Elektriciteit
  Praktische vakken
 • PV Elektromechanica
  Praktische vakken
 • PV Elektronica
  Praktische vakken
 • PV Fysica - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Gezinstechnieken
  Praktische vakken
 • PV Glastechnieken
  Praktische vakken
 • PV Goud
  Praktische vakken
 • PV Goudsmeden - juwelen
  Praktische vakken
 • PV Grafische technieken
  Praktische vakken
 • PV Grime
  Praktische vakken
 • PV Haartooi
  Praktische vakken
 • PV Handel
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Duits
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Engels
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Frans
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Italiaans
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Nederlands
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Russisch
  Praktische vakken
 • PV Handelscorrespondentie Spaans
  Praktische vakken
 • PV Herenkappen
  Praktische vakken
 • PV Hotel
  Praktische vakken
 • PV Hout
  Praktische vakken
 • PV Houtsculptuur
  Praktische vakken
 • PV Huishoudkunde
  Praktische vakken
 • PV Informatica - toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Instrumentenbouw
  Praktische vakken
 • PV Kantoortechnieken
  Praktische vakken
 • PV Kleding
  Praktische vakken
 • PV Koeltechniek
  Praktische vakken
 • PV Kunststoffen
  Praktische vakken
 • PV Landbouw
  Praktische vakken
 • PV Lassen - constructie
  Praktische vakken
 • PV Leder
  Praktische vakken
 • PV Mechanica
  Praktische vakken
 • PV Medische wetenschappen
  Praktische vakken
 • PV Meubelmakerij
  Praktische vakken
 • PV Natuurwetenschappen -toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Nautische technieken
  Praktische vakken
 • PV Nijverheidstechnieken
  Praktische vakken
 • PV Optiek
  Praktische vakken
 • PV Opvoedkunde
  Praktische vakken
 • PV Orthopedie
  Praktische vakken
 • PV Psychiatrische verpleegkunde
  Praktische vakken
 • PV Psychologie - praktijk en/of stages toegepaste -
  Praktische vakken
 • PV Public relations
  Praktische vakken
 • PV Publiciteitstekenen
  Praktische vakken
 • PV Recht
  Praktische vakken
 • PV Riet- en vlechtwerk
  Praktische vakken
 • PV Rijn- en binnenvaart
  Praktische vakken
 • PV Sanitair
  Praktische vakken
 • PV Scheepswerktuigkunde
  Praktische vakken
 • PV Scheepvaart
  Praktische vakken
 • PV Schilderen en decoratie
  Praktische vakken
 • PV Schoeisel
  Praktische vakken
 • PV Schrijnwerkerij
  Praktische vakken
 • PV Slagerij
  Praktische vakken
 • PV Sociale wetenschappen
  Praktische vakken
 • PV Sport
  Praktische vakken
 • PV Steen- en marmerbewerking
  Praktische vakken
 • PV Stenografie
  Praktische vakken
 • PV Tandtechniek
  Praktische vakken
 • PV Textiel
  Praktische vakken
 • PV Toerisme
  Praktische vakken
 • PV Tuinbouw
  Praktische vakken
 • PV Uurwerkmakerij
  Praktische vakken
 • PV Verkoop
  Praktische vakken
 • PV Verzorging
  Praktische vakken
 • PV Verzorgingstechnieken
  Praktische vakken
 • PV Voeding
  Praktische vakken
 • PV Werktuigkunde zeevisserij
  Praktische vakken
 • PV Zeemanschap
  Praktische vakken
 • PV Ziekenhuisverpleegkunde
  Praktische vakken
 • TV Agrarische technieken
  Technische vakken
 • TV Algemene verpleegkunde
  Technische vakken
 • TV Apotheek
  Technische vakken
 • TV Autorijtechnieken
  Technische vakken
 • TV Autotechniek
  Technische vakken
 • TV Bakkerij
  Technische vakken
 • TV Biochemie - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Bio-estetiek
  Technische vakken
 • TV Biologie - toegepaste-
  Technische vakken
 • TV Boekhouding
  Technische vakken
 • TV Bouw
  Technische vakken
 • TV Carrosserie
  Technische vakken
 • TV Centrale verwarming
  Technische vakken
 • TV Chemie - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Dactylografie
  Technische vakken
 • TV Dameskappen
  Technische vakken
 • TV Diamant
  Technische vakken
 • TV Ecologie - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Economie - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Elektriciteit
  Technische vakken
 • TV Elektromechanica
  Technische vakken
 • TV Elektronica
  Technische vakken
 • TV Fysica - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Gezinstechnieken
  Technische vakken
 • TV Glastechnieken
  Technische vakken
 • TV Goud
  Technische vakken
 • TV Goudsmeden - juwelen
  Technische vakken
 • TV Grafische technieken
  Technische vakken
 • TV Grime
  Technische vakken
 • TV Haartooi
  Technische vakken
 • TV Handel
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Duits
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Engels
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Frans
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Italiaans
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Nederlands
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Russisch
  Technische vakken
 • TV Handelscorrespondentie Spaans
  Technische vakken
 • TV Herenkappen
  Technische vakken
 • TV Hotel
  Technische vakken
 • TV Hout
  Technische vakken
 • TV Houtsculptuur
  Technische vakken
 • TV Huishoudkunde
  Technische vakken
 • TV Informatica - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Instrumentenbouw
  Technische vakken
 • TV Kantoortechnieken
  Technische vakken
 • TV Kleding
  Technische vakken
 • TV Koeltechniek
  Technische vakken
 • TV Kunststoffen
  Technische vakken
 • TV Landbouw
  Technische vakken
 • TV Lassen - constructie
  Technische vakken
 • TV Leder
  Technische vakken
 • TV Mechanica
  Technische vakken
 • TV Medische wetenschappen
  Technische vakken
 • TV Meubelmakerij
  Technische vakken
 • TV Natuurwetenschappen - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Nautische technieken
  Technische vakken
 • TV Nijverheidstechnieken
  Technische vakken
 • TV Optiek
  Technische vakken
 • TV Opvoedkunde
  Technische vakken
 • TV Orthopedie
  Technische vakken
 • TV Plastische en decoratieve technieken
  Technische vakken
 • TV Psychiatrische verpleegkunde
  Technische vakken
 • TV Psychologie - toegepaste -
  Technische vakken
 • TV Public relations
  Technische vakken
 • TV Publiciteitstekenen
  Technische vakken
 • TV Recht
  Technische vakken
 • TV Riet- en vlechtwerk
  Technische vakken
 • TV Rijn- en binnenvaart
  Technische vakken
 • TV Sanitair
  Technische vakken
 • TV Scheepswerktuigkunde
  Technische vakken
 • TV Scheepvaart
  Technische vakken
 • TV Schilderen en decoratie
  Technische vakken
 • TV Schoeisel
  Technische vakken
 • TV Schrijnwerkerij
  Technische vakken
 • TV Slagerij
  Technische vakken
 • TV Sociale wetenschappen
  Technische vakken
 • TV Sport
  Technische vakken
 • TV Steen- en marmerbewerking
  Technische vakken
 • TV Stenografie
  Technische vakken
 • TV Tandtechniek
  Technische vakken
 • TV Technologische opvoeding
  Technische vakken
 • TV Textiel
  Technische vakken
 • TV Toerisme
  Technische vakken
 • TV Tuinbouw
  Technische vakken
 • TV Uurwerkmakerij
  Technische vakken
 • TV Verkoop
  Technische vakken
 • TV Verzorging
  Technische vakken
 • TV Verzorgingstechnieken
  Technische vakken
 • TV Voeding
  Technische vakken
 • TV Werktuigkunde zeevisserij
  Technische vakken
 • TV Zeemanschap
  Technische vakken
 • TV Ziekenhuisverpleegkunde
  Technische vakken

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster