Leerkracht buitengewoon secundair onderwijs

Je geeft les aan jongeren met een handicap of met leer- of opvoedingsmoeilijkheden, in de leeftijd van 13 tot 21 jaar.
Je bereidt de toegewezen ontwikkelings-, les- en schoolopdracht voor, voert ze uit, evalueert ze en stuurt ze bij, overeenkomstig het pedagogische project.
Je maakt lesvoorbereidingen, geeft les, begeleidt leerlingen met het oog op hun maximale integratie in de maatschappij. Je neemt ook deel aan pedagogische studiedagen, klassenraden en infosessies voor de ouders.

Je werkt in een school voor buitengewoon secundair onderwijs, gedurende het schooljaar van september tot juni. Je werkuren zijn overdag. Je werkomstandigheden variŽren naar gelang de instelling en de onderwezen discipline.
Een voltijdse lesopdracht omvat 21 lesuren, die soms over verschillende instellingen verspreid zijn. Je werkt verschillende jaren met tijdelijke aanstellingen, voor je een vaste benoeming kan krijgen.

Een professioneel bachelor diploma, initiŽle lerarenopleiding secundair onderwijs - groep 1, of een professioneel bachelor diploma, aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid of een diploma derde graad secundair onderwijs, aangevuld met een bewijs van pedagogische bekwaamheid en enkele jaren nuttige ervaring zijn vereist.

Basiscompetenties tip voor trefwoorden

 • Ontwikkelingspsychologie kennen
 • Toegepaste pedagogie kennen
  Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksmethodes bij het leren en aanleren
 • Begeleiden van een leerproces
  Doelen, leermiddelen, activiteiten en manieren van evalueren kiezen en omzetten in een kindaangepast aanbod
 • Diverse didactische materialen passend gebruiken.
 • Leerprocessen bij specifieke doelgroepen begeleiden (orthopedagogie)
  Kennis van menselijk gedrag en prestaties, mentale processen, psychologische onderzoeksmethodes bij het leren en aanleren voor specifieke doelgroepen (gehandicapten, leermoeilijkheden, ...)
 • Les geven (kennisoverdracht) en methodes aanleren om kennis te verwerven
 • Lesprogramma's opstellen
 • OfficiŽle leerplannen kennen
 • Omgaan met probleemgedrag bij kinderen/jongeren
 • Praktische vaardigheden aanleren aan iemand
 • Tests/examens opstellen
 • Vertrouwd zijn met toepassingen informatica en geluids- en beeldmedia
  aspecten van communicatie en informatie
 • Schriftelijke rapporten en verslagen opstellen
  Geschreven verslagen
 • Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands vlot hanteren
 • Verschillende informatiebronnen gebruiken
  Gericht raadplegen van alle beschikbare informatiebronnen zoals handleidingen, literatuur, databanken, internet sites, ...

Specifieke competenties tip voor trefwoorden

 • Braille gebruiken
  Blindenschrift op basis van reliŽfpuntjes
 • Gebarentaal gebruiken

Sleutelvaardigheden tip voor trefwoorden

 • Eigen werkwijze evalueren
  Handelwijze bijsturen vanuit reflectie
 • Luisterbereid zijn
  Aandacht schenken aan de boodschappen van andere mensen
 • Stressbestendig zijn
  EfficiŽnt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfstandig werken
  Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Zelfvertrouwen bezitten
  Realistisch steunen op eigen kunnen om de juiste acties te nemen; ook al is er weerstand of tegenkanting. In staat zijn een taak aan te pakken vanuit geloof in eigen kennen en kunnen.
 • Contactvaardig zijn
  In staat zijn om contact te leggen en te onderhouden,
 • Samenwerken
  Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Sociale ingesteldheid
  Spontane interesse vertonen voor mensen
 • Didactische vaardigheid
  Informatie en vaardigheden op een heldere wijze overbrengen met het gepast gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen zodanig dat de toehoorder op een efficiŽnte wijze begeleid wordt bij het leren kennen en kunnen.
 • Creatief zijn
  Afwijken van gevestigde denkpatronen
 • Flexibel zijn
  Zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Innoveren
  Inventieve ideeŽn aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze
 • Persoonsgerichte aandacht tonen
  Ik weet goed om te gaan met verschillen tussen mensen en groepen.
 • Planmatig werken
  Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van taken of problemen, het verloop bewaken

Attesten en diploma's

 • Bekwaamheidsbewijs secundair onderwijs

Persoonskenmerken

 • Geduldig zijn

Arbeidsomstandigheden

 • Avondwerk
 • Dagwerk
 • Zaterdagwerk

Werkdomeinen en specialisaties

 • ASV - OV2
  Algemene en sociale vorming voor het buitengewoon onderwijs - opleidingsvorm 2 (sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking)
 • ASV (Algemeen Sociale Vorming)
 • Buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 1)
  Sociale aanpssing: Deze opleidingsvorm geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu; hij kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7.
 • Buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 2)
  Sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking: Deze opleidingsvorm geeft een algemene en sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu; hij kan georganiseerd worden voor de types 2, 3, 4, 6 en 7.
 • Buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 3)
  Beroepsonderwijs: Deze opleidingsvorm geeft een sociale en beroepsvorming met het oog op integratie in een gewoon leef- en werkmilieu; hij kan georganiseerd worden voor de types 1, 3, 4, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 3 worden verschillende afdelingen georganiseerd.
 • Buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 4)
  Algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs: Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven; hij kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7. Binnen opleidingsvorm 4 worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 1
  Voor jongeren met een licht mentale handicap
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 2
  Voor jongeren met een matig of ernstig mentale handicap
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 3
  Voor jongeren met karakteriŽle stoornissen
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 4
  Voor jongeren met een fysieke (=lichamelijke) handicap
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 5
  Voor langdurig zieke jongeren
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 6
  Voor jongeren met een visuele handicap
 • Buitengewoon secundair onderwijs type 7
  Voor jongeren met een auditieve handicap
 • Lesgeven in het onderwijs voor sociale promotie
  Betreft volwassenenonderwijs, vooral s'avonds of zaterdags
 • Godsdienst - anglicaanse( buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - islamitische( buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - israŽlische( buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - katholieke (buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - orthodoxe (buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • Godsdienst - protestantse ( buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • Niet confessionele zedenleer (buitengewoon onderwijs)
  Godsdienst en zedenleer
 • ASV - compensatietechniek braille (ov1, ov2, ov3)
  Algemene en sociale vorming - Buitengewoon onderwijs
 • ASV - lichamelijke opvoeding (ov1, ov2, ov3)
  Algemene en sociale vorming - Buitengewoon onderwijs
 • ASV (algemene en sociale vorming) (ov1, ov2, ov3)
  Algemene en sociale vorming voor het buitengewoon onderwijs
 • BG Agrarische technieken (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Autotechniek (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Bakkerij (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Boekbinden (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Bouw (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Carrosserie (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Centrale verwarming (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Elektriciteit (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Fijnmechaniek (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Garneren en stofferen (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Gezinstechnieken (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Grafische technieken (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Haartooi / schoonheidszorgen (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Hout (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Huishoudkunde (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Kleding (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Lassen-monteren (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Leder (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Mechanica (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Metaal (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Muziek (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Nijverheidstechnieken (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Sanitair (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Schilderen en decoratie (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Sierkunsten (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Slagerij (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Textiel (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Verkoop- en kantoortechnieken (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Verzorging (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Vlechtwerk (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BG Voeding (buso)
  Buitengewoon onderwijs
 • BGV - OV2
  Buitengewoon onderwijs

Links :

Arbeidsmarktinformatie over deze beroepencluster